WAKATAM is
Hands-on Management Consulting Company.
จุดมุ่งหมาย

บริษัททั่วไปต้องการที่จะบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ แต่มักประสบปัญหาในด้านของ บุคลากร, ด้างกองทุนรวม และอื่นๆ
บริษัทของเรามีประสบการณ์ในการสนับสนุนลูกค้าทุกท่านเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ในอนาคตจะมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในประเทศญี่ปุ่น เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและแตรียมพร้อมในอนาคต


trading
Trading for Regions NAGASAKI
บริการของเรา
สนับสนุนกาส่งออก
"อาหารและแอลกอฮอล์"
■เนื้อหา
 การเตรียมพร้อมสินค้า และเตรียมเอกสารสำหรับส่งออกสินค้า, แนะนำบริษัทคู่ค้า, ช่วยในการจัดหาผู้แปลภาษา, สำรวจทางการตลาด
 ※ประเทศเป้าหมาย : ประเทศไทย
(สำหรับประเทศอื่นๆนอกจากประเทศไทย โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องของการเตรียมสินค้าและเอกสาร)
  
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท ■เนื้อหา
 ・สนันสนุนเพื่อการพัฒนาสินค้าสำหรับลูกค้า
 ・สนับสนุนเพื่อการพัฒนาบริการสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้าผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่กับพวกเรา เราสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการจัดการโปรเจค โดยใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าใหม่และบริการของผลิตภัณฑ์ ขนมคัสเตลล่า
เราสามารถเป็นผู้จัดการโปรเจคและการจัดการในการผลิต เราจะช่วยเหลือลูกค้าจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

  
การสนับสนุนในด้านการตลาด ■เนื้อหา
 ・การสำรวจจากการทดลองสินค้าจากญี่ปุ่นในประเทศ
  -ที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อ ในกรุงเทพฯ,ลูกค้าสามารถทดสอบสินค้า และรวบรวมข้อมูล
*ข้อมูลเพิ่มเติม : ในการสนับสนุนและจัดเตรียมการส่งออก อาจมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
■บริษัทเราสามารถนำความคิดเห็นของผู้บริโภคสินค้ามาให้กับลูกค้าได้ตามที่ต้องการ
โปรดดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดด้างล่างนี้
โปรดกรอกข้อมูลลงเอกสารสำหรับการทดลองการสำรวจในต่างประเทศ
นำเข้า
(สินค้าทั่วไป)
■เนื้อหา
 ・นำเข้าสินค้าทั่วไปจากต่างปะเทศและทำการค้าออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทเรากำลังดำเนินการวางแผน การนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร
 ・ได้ทำการค้าออนไลน์ที่มีชื่อว่า"อะไรก็ได้"
inbound Inbound Tourism / Translation
บริการของเรา
อินบาวด์/การแปลภาษา ■บริการแปลภาษาวากาตัม
การบริการทั้งหมด2แบบ คือ แบบธรรมดา และแบบพิเศษ3ขั้นตอน
หากต้องการรู้รายละเอียด การบริการแปลภาษาแบบพิเศษ3ขั้นตอน โปรดติดต่อเราได้เสมอ
การสำรวจการตลาดแบบอินบาวด์ ■สนับสนุนการสำรวจการตลาดแบบอินบาวด์และอื่นๆ
ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา เพราะฉะนั้นมีการจัดประชุมรายละเอียด
นิทรรศการที่จัดขึ้นในประเทศไทย ■เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เราได้จัดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เราคาดหวังที่จะได้จัดนิทรรศการจากต่างประเทศในเมือง นางาซากิ

วันที่ 22-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 Thai Food Festival in Nagasaki 2018

เดือนกันยายน พ.ศ.2561 เราได้จัดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เราคาดหวังที่จะได้จัดนิทรรศการจากต่างประเทศในเมือง นางาซากิ

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับพิธีเปิดของ Thai Food Festival in Nagasaki 2018

hr Human Resource Management

ทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหา
■สมาคมนักศึกษาแลกเปลี่ยนนางาซากิ (NISR)
สมาคมนักศึกษาแลกเปลี่ยนนางาซากิ (NISR) ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาฝึกงาน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหาร และงานเกี่ยวกับแปลภาษา เพื่อที่จะสำเร็จตามเป้าหมายของเรา
(คุณ อุระ) เป้าหมายของเราคือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาแลกเปลี่ยน และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
■Nagasaki Breakthrough(NBT)
Wakatam เป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุน "Nagasaki Breakthrough" เป็นโปรเจคที่ให้โอกาสนักศึกษาญี่ปุ่นได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ
■โปรเจควิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรม
โปรเจควิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรม (GORIYAKU PROJECT) ในอนาคตจะมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในประเทศญี่ปุ่นเราได้วิจัยและค้นคว้าความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ
เพื่อความก้าวหน้าในด้านการแปลภาษาในเมืองนางาซากิ เราจึงได้สร้างโปรเจคที่ชื่อว่า GORIYAKU PROJECT ขึ้นในปี2019
นี้คือลิ้งค์ของ โปรเจควิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรม
■การให้คำปรึกษาด้านการออกเสียง
โปรเจคนี้ได้สร้างขึ้นร่วมกับ OFFICE PIERROT Inc. ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ที่ผ่านการขึ้นเวทีเกี่ยวกับการพูด เราเปิดสอนและให้คำปรึกษาวิธีการออกเสียงโดยใช้ลิ้นเพื่อที่จะพัฒนาการพูดอย่างรวเร็ว ที่เมืองนางาซากิ
หากคุณสนใจ สามารถติดต่าเว็บไซต์ voice consulting ได้ดังนี้
แบบฟอร์มและรายละเอียดข้อมูล
company Company Overview
ชื่อบริษัท วากาตัม จำกัด (Wakatam)
สำนักงานสมาคมนักศึกษาแลกเปลี่ยนนางาซากิ (NISR)
ตัวแทน คัตซึยะ วากัสซึกิ
ประธานกรรมการบริหาร
คาชูเอ็น โมริโจ จำกัด แผนก ผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนงานการวางแผน


ผู้อำนวยการ เออิฮิโตะ ทามุระ
ทุนจดทะเบียน หนึ่งล้าน เยน
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 38-30-1, Sawai machi, Isahaya city, Nagasaki Prefecture
ก่อตั้งบริษัท วันที่1 กันยายน พ.ศ. 2554
เกี่ยวกับเรา การค้าภูมิภาค จังหวัดนางาซากิ
- อินบาวด์/บริการแปลภาษา
-ทรัพยากรมนุษย์
URL Official HomePage http://wakatam.com

Facebook Page  http://facebook.com/wakatam
เบอร์โทร 81-957-22-7009
อีเมลล์ wakatam@wakatam.com
URL Official Web Sitehttp://wakatam.com

โปรเจควิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมBlog : https://culture-gap.blogspot.com/

Facebook Page  http://facebook.com/wakatam
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 【ลูกค้า/ผลงานของลูกค้า】
ร้านสะดวกซื้อ(บริการให้คำปรึกษา)
สำนักงานเขต นางาซากิ (โปรเจค KANKORO)
JTB นางาซากิ (บริการแปลภาษา)
คะชูเอ็น โมริโจ จำกัด
สมาคมเยาวชนการค้าและอุตสาหกรรม เมืองนางาซากิ (แปลภาษา)
มหาวิทยาลัยนางาซากิ Nagasaki University (อาจารย์พิเศษ)
Nagasaki University of Foreign Studies (ผู้บรรยายพิเศษ)
Nomura Farm Hokkaido จำกัด (เปิดโอกาสให้เริ่มธุรกิจในประเทศไทย)
มูลนิธิกฎหมายเพื่อการบริหารงานบุคคลระหว่างประเทศ (ทรัพยากรมนุษย์)
และ30 บริษัท

【ออกสื่อ】
ข่าวหนังสือพิม์ Nikkei Shinbun (Twitter)
ข่าวหนังสือพิม์ Nagasaki Shinbun (NISR)
ข่าวหนังสือพิม์ Nagasaki Shinbun, ("Kankoro" Project)
NHK Nagasaki, Television (Thai Food Festival 2018)
NBC Nagasaki, Television (Thai Food Festival 2018)